BIP Przedsiębiorstwo "NOGAT" Sp. z o.o.

Postępowanie DS/3/2018

Postępowanie DS/3/2018

Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś, gmina Malbork”

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - pdf
 2. SIWZ - pdf
 3. Wzór oferty wraz z załącznikami - doc
 4. Załącznik nr 1 do umowy - pdf
 5. Dokumentacja projektowa - zip
 6. Decyzja 219/2012 z dnia 12-06-2012 - pdf
 7. Decyzja 425/2014 z dnia 27-10-2014 - pdf
 8. Decyzja 336/2015 z dnia 27-08-2015 - pdf
 9. Aneks do SIWZ (02-07-2018) pdf
 10. Odpowiedzi nr 1 (09-07-2018) pdf
 11. Odpowiedzi nr 1 rys.5_studnia ST-2 (09-07-2018) pdf
 12. Odpowiedzi nr 1 dokumentacja geotechniczna (09-07-2018) zip
 13. Odpowiedzi nr 2 (12-07-2018) pdf
 14. Odpowiedzi nr 3 (13-07-2018) pdf
 15. Odpowiedzi nr 3 Przedmiar robót budowlanych (13-07-2018)
 16. Odpowiedzi nr 3 Aktualizacja SIWZ (13-07-2018) pdf
 17. Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia (13-07-2018)
 18. Odpowiedzi nr 4 (18-07-2018) pdf
 19. Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia  (24-07-2018) pdf
 20. Oświadczenie o grupie kapitałowej (24-07-2018) doc
 21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10-08-2018)

Data wytworzenia: 2018-06-29 11:11 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-06-29 11:11 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-10 Osoba modyfikująca: Administrator