Przedsiębiorstwo "NOGAT" Sp. z o.o. serwis informacyjny
O firmie
Przetargi
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    Ogłoszenie o zamówieniu DS / 3 / 2014

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-08
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/4-7/IK/2014

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU  DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”:
  ZADANIE 4: Likwidacja złóż zraszanych ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków
  ZADANIE 5: Montaż agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków
  ZADANIE 6: Adaptacja obiektów OB.8 i OB.6 na zbiorniki retencyjne
  ZADANIE 7: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Malborku - dzielnicy Międzytorze


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-8 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 9 (pdf)
  5. Załączniki do Umowy (pdf)
  6. Załącznik do SIWZ 11 (pdf)
  7. Załącznik do SIWZ 10 a Dokumentacja proj. OCZYSZCZALNIA (zip)
  8. Załącznik do SIWZ 10 b Dokumentacja proj. KS (zip)
  9. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (pdf)
  10. Zawidomienie o wyborze oferty (pdf)
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-22
    opracował Administrator BIP dnia 2014-07-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/2013//U/1

  Zamówienie uzupełniające dla Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”:

  Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna)

  Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-10
    opracował Administrator BIP dnia 2014-06-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/2013/A/U/1

  Zamówienie uzupełniające dla Zadania 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-20
    opracował Administrator BIP dnia 2014-04-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu: DS/1/2014

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-03-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/3/2013

  Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Modernizacja przepompowni ścieków
  PARKOWA w Malborku”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Koncepcja modernizacji przepompowni (pdf)
  4. PZT (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ (docx)
  6. Schemat istniejącej przepompowni (pdf)
  7. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (pdf)
  8. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-10
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/2013/A

  Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"

  Uwaga

  Zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin to 13.09.2013 godzina 12.00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załącznik do SIWZ 13 (zip)
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  7. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ zestaw-1-3 A (pdf)
  8. Odpowiedzi nr 2do SIWZ zestaw- 4-6 A (pdf)
  9. Odpowiedzi nr 3do SIWZ zestaw-7-9 A (pdf)
  10. Odpowiedzi nr 4do SIWZ zestaw-10 A (pdf)
  11. Załącznik do SIWZ 12 (1) (pdf)
  12. STWIORB (1) (pdf)
  13. Schemat OB 10 EF (pdf)
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  15. Odpowiedzi nr 5 do SIWZ zestaw 11-13 A + uzupełnienie (pdf)
  16. Załącznik do SIWZ 10 - 11 (1) (doc)
  17. 2.7 PKI (1) (pdf)
  18. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY (pdf)
  19. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-02
    opracował Administrator BIP dnia 2013-08-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/2013

  Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załącznik do SIWZ 13 (zip)
  6. Pozwolenie na budowę (pdf)
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  8. STWIOR (1) (pdf)
  9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pdf)
  10. Pismo do oferentów (doc)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-20
    opracował Administrator BIP dnia 2013-07-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/2013

  Pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.

  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”:

  Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna)

  Zadanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-8 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 9 (pdf)
  5. Załącznik do SIWZ 10a (zip)
  6. Załącznik do SIWZ 10b (zip)
  7. Załącznik do SIWZ 11a (zip)
  8. Załącznik do SIWZ 11b (zip)
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  10. Odpowiedzi nr 1 na zapytania (pdf)
  11. Odpowiedzi nr 2 na zapytania (pdf)
  12. Odpowiedzi nr 3 na zapytania (pdf)
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (pdf)
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (pdf)
  15. Załącznik do SIWZ 9 (1) (pdf)
  16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-19
    opracował Administrator BIP dnia 2013-04-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/7/2012

  Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzby oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa "NOGAT" Sp. z o.o. w Kałdowio Wsi Gm. Malbork.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-08
    opracował Administrator BIP dnia 2012-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/6/2012

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa "Nogat" sp. z o.o. w Kałdowie Wsi Gm. Malbork.
  znak sprawy : DS/6/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-14
    opracował Administrator BIP dnia 2012-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w zakresie pełnienia funkcji konsultanta


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-31
    opracował Administrator BIP dnia 2012-10-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/5/2012

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z
  oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.

  znak sprawy DS/5/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Modyfikacja SIWZ (pdf)
  5. SIWZ po zmianach (pdf)
  6. Załączniki do SIWZ po modyfikacji (pdf)
  7. Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach (pdf)
  8. Odpowiedzi na zapytania (pdf)
  9. Załączniki do SIWZ (doc)
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-03
    opracował Administrator BIP dnia 2012-10-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/4/2012

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z
  oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.

  znak sprawy DS/4/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-17
    opracował Administrator BIP dnia 2012-08-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/3/2012

  Dostawa przenośnej najazdowej wagi samochodowej o nośności minimum 60 ton na
  potrzeby oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.

  znak sprawy: DS/3/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ (pdf)
  3. Odpowiedzi na zapytania (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-13
    opracował Administrator BIP dnia 2012-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/2/2012

  Dostawa polimerów wspomagajacych proces odwadniania komunalnych osadów sciekowych

  znak sprawy: DS/2/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (doc)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Anna Guzow dnia 2012-03-06
    opracował Anna Guzow dnia 2012-03-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o zamówieniu DP/1/2012

  Odzysk (kompostowanie R3) komunalnych osadów ściekowych.


  Lista załączników
  1. SIWZ (pdf)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-13
    opracował Administrator BIP dnia 2012-01-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/5/2011

  Dostawa wapna palonego mielonego

  Ogłoszenie o zamówieniu UZP 327140-2011 z dn. 2011-10-10


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-10
    opracował Administrator BIP dnia 2011-10-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/4/2011

  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i
  modernizacji oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork,
  wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

  Nr ogłoszenia BZP 245471 - 2011 z dn. 14.09/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Koncepcja rozbudowy (zip)
  5. Mapa do celów projektowych (zip)
  6. Decyzje (zip)
  7. Zapytanie nr 1
  8. Odpowiedź nr 1
  9. Ogłoszenie BZP 249959-2011 z dn. 20.09.2011 o zmianie ogłoszenia BZP 245471-2011 z dn. 14.09.2011
  10. Zapytanie nr 2
  11. Odpowiedź nr 2
  12. Załączniki do SIWZ (MS-WORD)
  13. Załączniki do SIWZ (OpenOffice)
  14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-14
    opracował Administrator BIP dnia 2011-09-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/3/2011

  Odzysk (kompostowanie) odpadu o kodzie 19 08 02 i nazwie katalogowej zawartość piaskowników

  Nr ogłoszenia BZP 53354-2011 z dn. 2403/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-25
    opracował Administrator BIP dnia 2011-03-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/2/2011

  Budowa sieci światłowodowych wraz z rozbudową kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb automatyki oczyszczalni ścieków.

  Nr ogłoszenia BZP 52100-2011 z dn. 23/03/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Projekt (zip)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-23
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/1/2011

  Odzysk (kompostowanie) komunalnych osadów ściekowych

  Nr ogłoszenia BZP 33970-2011 z dn. 02/03/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-02
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/6/2010

  Dostawa oleju napędowego grzewczego

  Nr ogłoszenia: UZP 381778-2010 z dn. 24/11/2010 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2010-11-24
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2010-11-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/3/2010

  Udzielenie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN na zadanie: Zaprojektowanie i budowa przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w części dotyczącej piaskowników i osadników wstępnych, zlokalizowanych w istniejących osadnikach wstępnych.

  Nr ogłoszenia: 2010-088977 z dn. 09-07-2010 r


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2010-10-22
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2010-09-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/5/2010

  Dostawa polimerów wspomagających proces odwadniania komunalnych osadów ściekowych.

  Nr ogłoszenia:  311364  z dn. 29-09-2010 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Modyfikacja SIWZ (pdf)
  4. Modyfikacja nr 1 SIWZ z dn. 07-10-2010 (pdf)
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 322552-2010 z dn. 07-10-2010 (pdf)
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-30
    opracował Administrator BIP dnia 2010-09-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/4/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa wapna palonego

  Nr ogłoszenia: 297694 z dn. 20-09-2010 r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-30
    opracował Administrator BIP dnia 2010-09-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra