Przedsiębiorstwo "NOGAT" Sp. z o.o. serwis informacyjny
O firmie
Przetargi
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    POIŚ/2/D/2015/U/2

  Zamówienie uzupełniające na DOKOŃCZENIE ZADANIA 2: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI – ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-30
    opracował Administrator BIP dnia 2015-06-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/4-7/IK/2014/U/2015

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU: ZADANIE 8:WYKONANIE KORYT PRZELEWOWYCH W OSADNIKU WTÓRNYM OB. 10A


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-29
    opracował Administrator BIP dnia 2015-05-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/8/2015

  ZADANIE 8: WYKONANIE KORYT PRZELEWOWYCH W OSADNIKU WTÓRNYM OB. 10A   W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ 1-9 (doc)
  4. Załączniki do SIWZ 10 (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ 11_przedmiar (pdf)
  6. Załączniki do SIWZ 11_rysunki techniczne (pdf)
  7. Załączniki do SIWZ 11_STWiORB (pdf)
  8. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-15
    opracował Administrator BIP dnia 2015-05-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/4&6/2015

  ZADANIE 4: LIKWIDACJA ZŁÓŻ ZRASZANYCH CIĄGU BIOLOGICZNEGO   OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  I ZADANIE 6: ADAPTACJA OBIEKTÓW OB.8 I OB.6 NA

  ZBIORNIKI RETENCYJNE  W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załączniki do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ 13 (zip)
  6. Załączniki do SIWZ 14 (zip)
  7. Załączniki do SIWZ 15 (zip)
  8. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2015-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/D/2015/U/1

  Zamówienie uzupełniające na DOKOŃCZENIE ZADANIA 2: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI – ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN.

  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-07
    opracował Administrator BIP dnia 2015-04-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/D/2015

  DOKOŃCZENIE ZADANIA 2: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI – ETAP II (CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załączniki do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ 13 (zip)
  6. Załączniki do SIWZ 14 (zip)
  7. Załączniki do SIWZ 15 (zip)
  8. Załączniki do SIWZ 16 (zip)
  9. Załączniki do SIWZ 17 (zip)
  10. Załączniki do SIWZ 18 (zip)
  11. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (pdf)
  12. Odpowiedzi nr 2 do SIWZ (pdf)
  13. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-23
    opracował Administrator BIP dnia 2015-01-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/5/2015

  ZADANIE 5: MONTAŻ AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”

  UWAGA!
  Zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin to 12.02.2015 godzina 12.00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załączniki do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ 13 (zip)
  6. Załączniki do SIWZ 14 (pdf)
  7. Załączniki do SIWZ 15 (pdf)
  8. Załączniki do SIWZ 16 (pdf)
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  10. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (pdf)
  11. Odpowiedzi nr 2 do SIWZ (pdf)
  12. Zawiadomienie wykonawcy o odrzuceniu oferty (pdf)
  13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-03
    opracował Administrator BIP dnia 2015-01-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu : POIŚ/5/2014

  ZADANIE 5: MONTAŻ AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załączniki do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ 13 (zip)
  6. Załączniki do SIWZ 14 (pdf)
  7. Załączniki do SIWZ 15 (pdf)
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  9. Unieważnienie postępowania (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-30
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS / 3 / 2014

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-08
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/4-7/IK/2014

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU  DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU”:
  ZADANIE 4: Likwidacja złóż zraszanych ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków
  ZADANIE 5: Montaż agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków
  ZADANIE 6: Adaptacja obiektów OB.8 i OB.6 na zbiorniki retencyjne
  ZADANIE 7: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Malborku - dzielnicy Międzytorze


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-8 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 9 (pdf)
  5. Załączniki do Umowy (pdf)
  6. Załącznik do SIWZ 11 (pdf)
  7. Załącznik do SIWZ 10 a Dokumentacja proj. OCZYSZCZALNIA (zip)
  8. Załącznik do SIWZ 10 b Dokumentacja proj. KS (zip)
  9. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (pdf)
  10. Zawidomienie o wyborze oferty (pdf)
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-22
    opracował Administrator BIP dnia 2014-07-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/2013//U/1

  Zamówienie uzupełniające dla Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”:

  Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna)

  Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-06-10
    opracował Administrator BIP dnia 2014-06-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/2013/A/U/1

  Zamówienie uzupełniające dla Zadania 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-05-20
    opracował Administrator BIP dnia 2014-04-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu: DS/1/2014

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-03-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/3/2013

  Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Modernizacja przepompowni ścieków
  PARKOWA w Malborku”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Koncepcja modernizacji przepompowni (pdf)
  4. PZT (pdf)
  5. Załączniki do SIWZ (docx)
  6. Schemat istniejącej przepompowni (pdf)
  7. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (pdf)
  8. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-10
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/2013/A

  Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"

  Uwaga

  Zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin to 13.09.2013 godzina 12.00


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załącznik do SIWZ 13 (zip)
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  7. Odpowiedzi nr 1 do SIWZ zestaw-1-3 A (pdf)
  8. Odpowiedzi nr 2do SIWZ zestaw- 4-6 A (pdf)
  9. Odpowiedzi nr 3do SIWZ zestaw-7-9 A (pdf)
  10. Odpowiedzi nr 4do SIWZ zestaw-10 A (pdf)
  11. Załącznik do SIWZ 12 (1) (pdf)
  12. STWIORB (1) (pdf)
  13. Schemat OB 10 EF (pdf)
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  15. Odpowiedzi nr 5 do SIWZ zestaw 11-13 A + uzupełnienie (pdf)
  16. Załącznik do SIWZ 10 - 11 (1) (doc)
  17. 2.7 PKI (1) (pdf)
  18. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY (pdf)
  19. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-10-02
    opracował Administrator BIP dnia 2013-08-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/2/2013

  Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) w ramach projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-11 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 12 (pdf)
  5. Załącznik do SIWZ 13 (zip)
  6. Pozwolenie na budowę (pdf)
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  8. STWIOR (1) (pdf)
  9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pdf)
  10. Pismo do oferentów (doc)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-08-20
    opracował Administrator BIP dnia 2013-07-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POIŚ/1/2013

  Pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.

  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”:

  Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna)

  Zadanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załącznik do SIWZ 1-8 (doc)
  4. Załącznik do SIWZ 9 (pdf)
  5. Załącznik do SIWZ 10a (zip)
  6. Załącznik do SIWZ 10b (zip)
  7. Załącznik do SIWZ 11a (zip)
  8. Załącznik do SIWZ 11b (zip)
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
  10. Odpowiedzi nr 1 na zapytania (pdf)
  11. Odpowiedzi nr 2 na zapytania (pdf)
  12. Odpowiedzi nr 3 na zapytania (pdf)
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (pdf)
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (pdf)
  15. Załącznik do SIWZ 9 (1) (pdf)
  16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-04-19
    opracował Administrator BIP dnia 2013-04-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/7/2012

  Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzby oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa "NOGAT" Sp. z o.o. w Kałdowio Wsi Gm. Malbork.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-01-08
    opracował Administrator BIP dnia 2012-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/6/2012

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa "Nogat" sp. z o.o. w Kałdowie Wsi Gm. Malbork.
  znak sprawy : DS/6/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-14
    opracował Administrator BIP dnia 2012-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w zakresie pełnienia funkcji konsultanta


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-31
    opracował Administrator BIP dnia 2012-10-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/5/2012

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z
  oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.

  znak sprawy DS/5/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Modyfikacja SIWZ (pdf)
  5. SIWZ po zmianach (pdf)
  6. Załączniki do SIWZ po modyfikacji (pdf)
  7. Ogłoszenie o zamówieniu po zmianach (pdf)
  8. Odpowiedzi na zapytania (pdf)
  9. Załączniki do SIWZ (doc)
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-10-03
    opracował Administrator BIP dnia 2012-10-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/4/2012

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą kompostowania R3 osadów ściekowych z
  oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.

  znak sprawy DS/4/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-17
    opracował Administrator BIP dnia 2012-08-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/3/2012

  Dostawa przenośnej najazdowej wagi samochodowej o nośności minimum 60 ton na
  potrzeby oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork.

  znak sprawy: DS/3/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ (pdf)
  3. Odpowiedzi na zapytania (pdf)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert y (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-13
    opracował Administrator BIP dnia 2012-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DS/2/2012

  Dostawa polimerów wspomagajacych proces odwadniania komunalnych osadów sciekowych

  znak sprawy: DS/2/2012


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (doc)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Anna Guzow dnia 2012-03-06
    opracował Anna Guzow dnia 2012-03-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o zamówieniu DP/1/2012

  Odzysk (kompostowanie R3) komunalnych osadów ściekowych.


  Lista załączników
  1. SIWZ (pdf)
  2. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-13
    opracował Administrator BIP dnia 2012-01-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/5/2011

  Dostawa wapna palonego mielonego

  Ogłoszenie o zamówieniu UZP 327140-2011 z dn. 2011-10-10


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-10-10
    opracował Administrator BIP dnia 2011-10-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/4/2011

  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i
  modernizacji oczyszczalni ścieków w Kałdowo Wieś Gm. Malbork,
  wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

  Nr ogłoszenia BZP 245471 - 2011 z dn. 14.09/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
  3. Załączniki do SIWZ (pdf)
  4. Koncepcja rozbudowy (zip)
  5. Mapa do celów projektowych (zip)
  6. Decyzje (zip)
  7. Zapytanie nr 1
  8. Odpowiedź nr 1
  9. Ogłoszenie BZP 249959-2011 z dn. 20.09.2011 o zmianie ogłoszenia BZP 245471-2011 z dn. 14.09.2011
  10. Zapytanie nr 2
  11. Odpowiedź nr 2
  12. Załączniki do SIWZ (MS-WORD)
  13. Załączniki do SIWZ (OpenOffice)
  14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-09-14
    opracował Administrator BIP dnia 2011-09-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/3/2011

  Odzysk (kompostowanie) odpadu o kodzie 19 08 02 i nazwie katalogowej zawartość piaskowników

  Nr ogłoszenia BZP 53354-2011 z dn. 2403/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-03-25
    opracował Administrator BIP dnia 2011-03-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/2/2011

  Budowa sieci światłowodowych wraz z rozbudową kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb automatyki oczyszczalni ścieków.

  Nr ogłoszenia BZP 52100-2011 z dn. 23/03/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Projekt (zip)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-23
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/1/2011

  Odzysk (kompostowanie) komunalnych osadów ściekowych

  Nr ogłoszenia BZP 33970-2011 z dn. 02/03/2011


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-02
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2011-03-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/6/2010

  Dostawa oleju napędowego grzewczego

  Nr ogłoszenia: UZP 381778-2010 z dn. 24/11/2010 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2010-11-24
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2010-11-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/3/2010

  Udzielenie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN na zadanie: Zaprojektowanie i budowa przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w części dotyczącej piaskowników i osadników wstępnych, zlokalizowanych w istniejących osadnikach wstępnych.

  Nr ogłoszenia: 2010-088977 z dn. 09-07-2010 r


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Magdalena Żołędziewska dnia 2010-10-22
    opracował Magdalena Żołędziewska dnia 2010-09-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/5/2010

  Dostawa polimerów wspomagających proces odwadniania komunalnych osadów ściekowych.

  Nr ogłoszenia:  311364  z dn. 29-09-2010 r.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
  2. SIWZ (pdf)
  3. Modyfikacja SIWZ (pdf)
  4. Modyfikacja nr 1 SIWZ z dn. 07-10-2010 (pdf)
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 322552-2010 z dn. 07-10-2010 (pdf)
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-30
    opracował Administrator BIP dnia 2010-09-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu DP/4/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa wapna palonego

  Nr ogłoszenia: 297694 z dn. 20-09-2010 r.


  Lista załączników
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-30
    opracował Administrator BIP dnia 2010-09-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra